Autor: administracija

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Održana konferencija za tisak u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga

Nakon posljednje edukativne radionice u sklopu projekta RESPECT, u srijedu 15. lipnja 2016. godine, održana je tiskovna konferencija.

Održana posljednja radionica u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga

U sklopu provođenja projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga, održana je posljednja radionica namijenjena članovima udruga.

Održana radionica pod nazivom Razvoj civilnog društva i demokracije

U sklopu provođenja projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga, 13. lipnja 2016. godine održana je treća edukativna radionica namijenjena članovima udruga. 

Održana druga edukativna radionica za članove udruga

Druga edukativna radionica za članove udruga, u sklopu provođenja projekta RESPECT, održana je 13., 19. i 20.svibnja.

Započeo novi ciklus radionica u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga

U sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga, započeo je novi ciklus radionica. Radionice su usmjerene na udruge, odnosno organizacije civilnog društva.

Održana četvrta edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT

Od 27. do 29. travnja 2016. godine, održana je četvrta edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga. Tema radionice bila je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje. Cilj radionice bio je upoznati polaznike sa vrstama partnerstva te mogućnostima koje takva partnerstva nude.

Održana konstituirajuća sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća

U srijedu, 20. travnja u vijećnici općine Magadenovac, održana je konstituirajuća sjednica GSV-a grada Donjeg Miholjca te općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo.

Održana treća edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga

Od 6. do 8. travnja 2016. godine održana je treća edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT.

Održana druga edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT

Od 08. do 10. ožujka 2016. godine, održana je druga edukativna radionica u sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga. Teme radionice bile su: Motivacija, Liderstvo i Upravljanje vremenom. Predavač, mr.sc. Darija Krstić iz Centra za poduzetništvo Osijek, upoznala je polaznike sa navedenim temama. Kroz tri dana edukacije pokušala im je pokazati kako navedene pojmove…
Read more

Održana prva radionica s ciljem jačanja europskog socijalnog dijaloga u sklopu projekta RESPECT

U sklopu projekta RESPECT- Povjerenjem do socijalnog dijaloga, od 27. do 29. siječnja, održana je radionica za članove Gospodarsko socijalnog vijeća. Tema radionice bila je razrada projektnih ideja sa različitim dionicima. Predavač Tomislav Barbarić iz Centra za poduzetništvo Osijek, upoznao je polaznike sa osnovnim pojmovima razvoja projektne ideje. U nastavku predavanja polaznici su u skupinama razvijali…
Read more

Izbornik