IMIS

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Dana 06. srpnja 2021. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava  vrijedan 895.119,55 kuna. Projekt se financira EU sredstvima iz Inicijative za zapošljavanje mladih u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Nositelj projekta je Udruga DUGA, a partneri na projektu su Grad Donji Miholjac, Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek.

Cilj projekta je osiguravanje pristupa neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnaživanje mladih osoba za aktivno sudjelovanje na tržištu rada provedbom aktivnosti obrazovanja i mentorstva.

Projektom IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava omogućiti će se pristup neaktivnim mladim osobama (30 osoba) tržištu rada. Pripadnici ciljane skupine steći će dodatne kompetencije te će ih se osnažiti kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Projektom želimo podići svijest javnosti o mladim osobama u dobi od 15-29 godina koje su neaktivne te im omogućiti verificirane programe obrazovanja. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su: Neaktivne osobe koje se ne obrazuju i ne osposobljvaju u dobi od 15 do 29 godina.

Projekt će se provoditi ukupno 16 mjeseci. Provedbom projekta omogućit će se obrazovanje 30 osoba i to u verificiranim programima:

1. Program ubrzanih stjecanja kvalifikacija za zanimanje profesionalni vozač za prijevoz tereta

2. Program za Voditelja OPG-a

3. Program učenja stranih jezika

Kontakt osobe za više informacija:

Voditeljica/koordinator projekta: Ivana Marić Špoljarić, mag.oec.

Asistent voditelja projekta: Marko Majdenić, ing.el.

Izbornik