O nama

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Industrijska zona Janjevci 21, 31540 Donji Miholjac

OIB: 85671544718

Matični broj: 02044340


UDRUGA “DUGA” DRUŠTVO ZA USMJERAVANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI osnovana je u cilju promicanja, razvitka i unapređenja poduzetništva. Udruga svoje aktivnosti usmjerava u razvoj gospodarskih, informacijskih i tehničkih znanja. Udruga također svojim aktivnostima promiče ruralni razvoj, pruža socijalnu pomoć i podršku, radi na očuvanju kulturne baštine te zaštite okoliša i prirode.

>Udruga sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, ljudskih prava obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja, socijalne djelatnosti te zaštite okoliša i prirode.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara
 • Zaštita kulturnih krajolika
 • Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • Općekulturna (kulturološka) djelatnost
 • Ostale djelatnosti kulturne baštine
 • Ravnopravnost spolova
 • Suzbijanje rasne diskriminacije
 • Zaštita prava i dostojanstva radnika
 • Zaštita obitelji
 • Zaštita prava djece
 • Zaštita prava mladih
 • Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije
 • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola i seminara
 • Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja
 • Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja
 • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Planiranje razvoja ruralnih područja
 • LEADER pristup razvoju ruralnih područja
 • Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja
 • Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja
 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Ostale djelatnosti socijalne podrške i pomoći
 • Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora
 • Očuvanje prirodne baštine
 • Ostale djelatnosti zaštite okoliša
 • Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode
Izbornik