O nama

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Udruga Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti (DUGA) je nevladina udruga za razvoj poduzetništva, koja svoju aktivnost usmjerava u promicanje gospodarskih, informacijskih i tehničkih znanja radi usmjeravanja gospodarskih aktivnosti prema konkurentnosti, podizanju produktivnosti, optimalnom korištenju tržišnih potencijala i efikasnosti poslovnih procesa.

Udruga djeluje kao neprofitna organizacija.

CILJ Udruge je:

 • Poticati gospodarski rast radi konkurentnosti na tržištu,
 • Poticati poslovnu suradnju i tehnološki transfer,
 • Poticati socijalni dijalog,
 • Poticati socijalno poduzetništvo,
 • Usmjeravati povezivanja gospodarskih subjekata i
 • Usmjeravati strateške razvojne programe.

 

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja te održivog razvoja.

Udruga ciljeve ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti:

 • pružanje informacija od važnosti za poduzetnike,
 • izobrazba poduzetnika i onih koji to namjeravaju postati putem seminara i radionica,
 • aktivnosti usmjerene jačanju socijalnog dijaloga među socijalnim partnerima,
 • aktivnosti vezane za razvoj demokratizacije odnosa u zajednici,
 • istraživanje tržišta i marketing,
 • promidžba,
 • izrada informatičkih aplikacija i stranica za potrebe korisnika,
 • izrada studija razvoja, razvojnih i poslovnih planova,
 • izrada stručnih analiza i preporuka,
 • izrada projekata i aplikacija na natječaje,
 • vođenje projekata,
 • stručni poslovi vezani za osnivanje i rad pravnih subjekata (osnivački akti, statuti, pravila, pravilnici i dr.),
 • suradnja sa organizacijama civilnog društva,
 • suradnja s gradovima i općinama,
 • priprema i organizacija stručnih skupova i konferencija,
 • priprema organizacije i provođenje sajmova
 • koordinacija poduzetničkih aktivnosti među institucijama u poduzetništvu.
Izbornik