Početak realizacija projekta Zaželi 4

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Početak realizacija projekta Zaželi 4

2. svibnja 2024. godine u nazočnosti zaposlenika udruge DUGA, gradonačelnika Donjeg Miholjca Gorana Aladića te načelnika općina Magadenovac i Marijanci Stjepana Živkovića i Darka Dorkića, u Poduzetničkom inkubatoru Osvit predstavljeni su detalji izvođenja projekta “ZAJEDNO KOD KUĆE” Potpora starijim osobama za neovisan život (SF.3.4.11.01.0141).

Zaposleno je 30 pružatelja usluga, koji će skrbiti o minimalno 180 krajnjih korisnika u sljedeće tri godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.485.000,00 eura. 

U okviru priprema za provedbu projektnih aktivnosti, član projektnog tima Marko Majdenić istaknuo je, da je bio daleko veći interes krajnjih korisnika od predviđenog broja koji ispunjavaju uvjete, odnosno da se do sada već prijavilo 252 krajnja korisnika. JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA trajno je otvoren do kraja projekta.

Projekt je financiran putem:

• Državnog proračuna RH iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda+  (85%) te

• Državnog proračun RH za nacionalno sufinanciranje (15%).

Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

U glavnom fokusu su starije osobe od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen III ili IV stupanj težine invaliditeta. Obavezna je kontrola domaćinstva korisnika i dohodovnog cenzusa prije ulaska u projekt.

Osnovne projektne aktivnosti sastoje se od: Zapošljavanja pružatelja usluga koji će obavljati usluge potpore i podrške za pripadnike ciljne skupine; Praćenja i kontrole izvršenih usluga; Nabave i podjele paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, Komunikacije i vidljivosti te upravljanja projektom i administracija.

Pružanje usluge potpore i podrške podrazumijeva: organiziranje prehrane; obavljanje kućanskih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljenje drugih svakodnevnih poslova; obavljanje drugih poslova vezanih uz skrb starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Radio emisija – JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA – ožujak 2024.

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading