Novi voditelj projekta je Andrija Herbst

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Novi voditelj projekta je Andrija Herbst

11.01.2022. – došlo je do zamijene u projektnom timu te je imenovan Andrija Herbst za novog voditelja projekta IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava. Dosadašnja voditeljica Ivana Marić Špoljarić u proteklim je danima upoznala kolegu s projektnim zadacima te ga uputila u detalje projekta kako bi se što prije krenulo s planiranim aktivnostima u narednom razdoblju.

Projekt je krenuo s realizacijom 06. srpnja 2021. godine, kada je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava vrijedan 895.119,55 kuna. Projekt se financira EU sredstvima iz Inicijative za zapošljavanje mladih u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Europskog socijalnog fonda u okviru otvorenog Poziva za dodjelu EU bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Provedbom želimo podići svijest javnosti o mladim osobama u dobi od 15-29 godina koje su neaktivne te im omogućiti verificirane programe obrazovanja. Ciljne skupine koje su obuhvaćene projektnim aktivnostima su: Neaktivne osobe koje se ne obrazuju i ne osposobljvaju u dobi od 15 do 29 godina.

Trajanje provedbe je 16 mjeseci tijekom kojih omogučujemo obrazovanje 30 osoba i to u verificiranim programima:

1. Program ubrzanih stjecanja kvalifikacija za zanimanje profesionalni vozač za prijevoz tereta

2. Program za Voditelja OPG-a

3. Program učenja stranih jezika

Kontakt za više informacija: 098 987 9559

Voditelj/koordinator projekta: Andrija Herbst

Asistent voditelja projekta: Marko Majdenić

Odgovori

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading