JAVNI POZIV (TRAJNI) ZAJEDNO KOD KUĆE POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT (Viljevo)

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

JAVNI POZIV (TRAJNI) ZAJEDNO KOD KUĆE POTPORA STARIJIM OSOBAMA ZA NEOVISAN ŽIVOT (Viljevo)

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., program Zaželi- prevencija institucionalizacije, kodni broj ugovora SF.3.4.11.01.0555, Općina Viljevo u sklopu projekta ‘’Stariji u fokusu – Pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’ objavljuje:

JAVNI POZIV (TRAJNI)

za iskaz interesa potpore I podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta ‘’Stariji u fokusu – Pomoć u kući za očuvanje dostojanstva’’ SF.3.4.11.01.0555

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • koje žive u samačkom i dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • čiji mjesečni prihodi:

Za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina)
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

II.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama inavliditetom uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

IV.

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (prijava na javni poziv)
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Potvrda porezne uprave (naknadno uz dopuštenje korisnika pribavalja pružatelj usluga- udruga DUGA)

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (prijava na javni poziv)
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u kojem je naveden 3. i 4. stupanj težine invaliditeta- oštećenje funkcionalnih sposobnosti
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

V.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:

UDRUGA DUGA
ZA PROJEKT ”STARIJI U FOKUSU” POMOĆ U KUĆI ZA OČUVANJE DOSTOJANSTVA
INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 21
31540 DONJI MIHOLJAC

Prijavni obrazac i izjavu možete zatražiti i u Općini Viljevo na adresi:
Braće Radića 87, 31530 Viljevo

Svi potrebni obrasci dostupni su na službenoj web stranici Općine Viljevo: https://www.viljevo.hr/ i na stranicama projektnog partnera https://www.duga.hr/

Osobni podaci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta ”STARIJI U FOKUSU” POMOĆ U KUĆI ZA OČUVANJE DOSTOJANSTVA.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

Dokumentaciju vezanu uz ovj Poziv možete preuzeti na linkovima ispod:

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading