Individualni plan

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Individualni plan

Započeli smo s individualnim savjetovanjima NEET osoba u sklopu projekta IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava u svrhu izrade indivudalnih planova.

Individualnim savjetovanjem utvrđuju se stručne, radne i osobne mogućnosti nezaposlene osobe u svrhu definiranja profesionalnog plana.

Tijekom individualnih savjetovanja se za svaku nezaposlenu osobu prikupljaju podaci o:

1. redovnom obrazovanju,

2. dodatnom obrazovanju i osposobljenosti,

3. radnim iskustvima,

4. radnim vještinama i osobnim karakteristikama,

5. socijalnim i zdravstvenim prilikama,

6. profesionalnim interesima i motiviranosti za rad,

7. ostalim vještinama,

8. ostalim podacima važni za utvrđivanje statusa nezaposlene osobe.

Asistent na projektu je dužan tijekom individualnih konzultacija informirati nezaposlenu osobu o sljedećem:

1. pravima i obvezama,

2. objavljenim natječajima i oglasima te uputiti nezaposlenu osobu da se javi na iste,

3. mjerama aktivne politike zapošljavanja,

4. dodatnim aktivnostima i mogučnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje.

Odgovori

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading