Javni natječaj za prijem djelatnica

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Javni natječaj za prijem djelatnica

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-174, od 02. prosinca 2020.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkovitosti ljudski potencijali 2014.-2020. ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0347, Udruga Duga raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme    

ZAŽELI 2-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA, “ŽENE ZAJEDNO- Za bolju budućnost naše zajednice“

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u udruzi DUGA za potrebe aktivnosti u sklopu Projekta “ ŽENE ZAJEDNO- Za bolju budućnost naše zajednice“-radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/li osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama sa invaliditetom.

 1. Broj traženih radnica: 38, od toga:
 • 16 žena s područja Grada Donjeg Miholjca
 • 11 žena s područja Općine Marijanci
 • 11 žena s područja Općine Magadenovac
 1. Vrste zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnos na određeno vrijeme –12 mjeseci
 1. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 1. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Donjeg Miholjca te Općina Marijanci i Magadenovac

Opis poslova:

 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju higijene korisnika
 • Pomoć u društvenim aktivnostima
 • Pomoć pri pripremi obroka
 • Pomoć u dostavi namirnica
 • Pomoć pri ostvarivanju prava (plaćanje računa, dostava lijekova, pomagala)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji  HZZ-a s naglaskom na žene
  • Prednost pri zapošljavanju dajemo prijavljenim ženama s područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci i Općine Magadenovac koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • starije od 50 godina
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,   
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja i
 • beskućnice
 • samohrane majke
 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 1. zamolba za posao
 2. životopis (naznaka kontakt broja)
 3. presliku Osobne iskaznice
 4. presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
 5. potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba
 6. Ukoliko osoba ima potvrdu/ rješenje o invalidnosti, slabijem imovinskom stanju i dr. također može priložiti dokumentaciju prijavi

NAPOMENA:

Trajanje radnog odnosa – dvanaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Javni natječaj će bit objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici udruge Duga, www.duga.hr

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

UDRUGA DUGA,

INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 21, 31 540 DONJI MIHOLJAC,

putem e-maila: duga.miholjac@gmail.com, pošte ili osobno najkasnije do 13.01.2021. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom:

 Za natječaj

 ZAŽELI 2-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

”ŽENE ZAJEDNO- Za bolju budućnost naše zajednice”

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni.

                                                                                PREDSJEDNICA UDRUGE:

                                                                           Ivana Marić Špoljarić mag.oec.

 

Odgovori

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading