Poziv na besplatan program obrazovanja za VODITELJA OPGa

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Poziv na besplatan program obrazovanja za VODITELJA OPGa

 • Osobe koje mogu sudjelovati u obrazovanju su sve nezaposlene mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina, ukoliko se već ne obrazuju i ne osposobljavaju te je uvjet da nisu prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje u periodu od prethodna 4 mjeseca od početka osposobljavanja.

Projektom IMIS – Integracija “NEET” mladih izvan sustava omogućavamo bolji pristup neaktivnim mladim osobama (30 osoba) tržištu rada. Pripadnici ciljane skupine steći će dodatne kompetencije te će ih se osnažiti kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.

Projektom želimo podići svijest javnosti o mladim osobama u dobi od 15-29 godina koje su neaktivne te im omogućiti verificirane programe obrazovanja.

Program za Voditelja OPG-a traje 155 nastavnih sati što znači oko 3,5 do 4 mjeseca. Ovim programom obuhvaćeni su nastavni sadržaji koji će omogućiti stjecanje poduzetničkih, komercijalnih i  komunikacijskih vještina i znanja odnosno kako samostalno voditi poslovanje i knjigovodstvo u skladu sa zakonskim odredbama.

Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

U program osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

       –  završenu osnovnu školu

       –  navršenih 18 godina

 Nastavni plan obuhvaća 7 predmeta:

Redni brojNastavna cjelina
 1Zakonska regulativa OPG-a
 2Osnove komercijalnog poslovanja
 3Osnove poduzetništva
 4Upravljanje OPG-om
 5informatičke vještine
 6poslovna komunikacija
 7Zaštita na radu

Programskim cijelinama savladati ćete:

 • Zakon o poljoprivredi i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Izrada dokumentacije potrebne za upis OPG-a, dokumentacija za Poreznu upravu, Zavod za mirovinsko osiguranje te Zavod za zdravstveno osiguranje
 • Izrada zahtjeva za državne poticaje i snalaženje u sustavu ARKOD
 • Naučiti voditi blagajnu i blagajničko poslovanje, gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje, polog utrška
 • Putni nalozi i putni troškovi
 • Uplatnica i isplatnica
 • Blagajnički dnevnik
 • Elementi računa, Izgled računa, Valjanost računa, R1 i R2 račun
 • Mjenica, Zadužnica i Garancija
 • Godišnji izvještaj, bilancu, račun dobiti i gubitka, Prihode od prodaje te Rashode
 • Planiranje i praćenje uspješnosti poljoprivrednog gospodarstva
 • Procjena vlastitih kapaciteta – radna snaga, materijalni uvjeti, financijsko planiranje
 • Izrada planova proizvodnje u poljoprivredi i Praćenje uspješnosti proizvodnje
 • Vođenje evidencije nabave i zaliha, Stanje robe na skladištu, Troškove zaliha
 • Štetni događaji u ratarstvu i stočarstvu
 • Mjere za smanjenje posljedica štetnih događaja
 • Vrste osiguranja te Osiguranje usjeva životinja
 • Upravljanje OPG-om
 • Osnove investicija u poljoprivredi
 • Tehničke i ekonomske liste ulaganja,
 • Osnovni troškovi OPG-a, Osnove prodaje kod OPG-a
 • Optimizacija proizvodnih procesa u OPG-u
 • Poboljšati Informatičke vještine
 • Poboljšati poslovnu komunikaciju

Odgovori

Izbornik

Discover more from DUGA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading