ZAŽELI – iskaz interesa

Društvo za usmjeravanje gospodarskih aktivnosti

Udruga DUGA prijavljuje projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ s partnerima Grad Donji Miholjac te općinama Marijanci, Magadenovac, Podravska Moslavina i Viljevo.


Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je informacija o broju osoba s područja grada i navedenih općina koje žele sudjelovati u novom programu Zaželi.

Zbog propisanih novih uvjeta programa osim zatraženih podataka biti će naknadno potrebno ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja.


Uvjeti koji su propisani natječajem za buduće korisnike biti će slijedeći:

1.OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

  • Osobe starije od 65 godina: ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:
    za samačka kućanstva ne prelaze iznos 629,13 € ili za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 1.258,26 € te koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora (usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj).

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

  • Odrasle osobe s invaliditetom: koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
  • Koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora (usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj).
  • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status
    njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ovom prijavom trenutno iskazujete interes za sudjelovanjem te ne znači da je prijavljena osoba automatski korisnik projekta!

Molimo da se sve zainteresirane osobe s navedenih područja ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ prijave putem prijavnog obrasca u nastavku:

Izbornik